Pazartesi, Aralık 26, 2005

Süreçler Üzerine Görüşler

Süreçler Üzerine
Görüşler


Şirketin Değeri ve Süreçler

• Günümüzde bir şirkete en çok değer kazandıran şey emsalsiz iş süreçlerine sahip
olmasıdır.
• Bir ülkede farklılaşma şirket değerini katlar, dünya’da farklılaşma şirket değerini
uçurur.
• Rakiplerden daha yüksek performansla yürütülen süreçler bir şirketi farklılaştırır.
• Şirketinizin değerini gelecek beş yılın risklerinden korumak için hiç değilse bir süreçte üstünlük yaratın ve farklılaşın.
• Müşteri portföyünüzün şirket değerine bir katkısı olması için müşterilerle ilişki
süreçleriniz sizi farklılaştıracak kadar güçlü olmalıdır..
• Şirketinizi farklılaştırmaya hangi süreçlerde hangi işleri tam zamanında yapacağınıza karar vererek başlayın
• Eğer dünya çapında üstün süreçlere sahip olursanız, dünya çapında şirket değeri elde edersiniz.
Süreç Yönetimi

• Bir şirketi bölümler değil, süreçler oluşturur.
• Bir süreçten beklenen toplam yararın % 80’i süreç kapsamında yapılan işlerin sadece %20’si ile ilişkilidir.
• Bir süreçte yapılan toplam işlerin % 80’i süreç için harcanan toplam zamanın %20’si ile gerçekleştirilir.
• Bir süreçte sorun çözmek için harcanan toplam zamanın %80’i sorunların % 20’si ile
ilişkilidir.
• Süreç mühendisliği süreç katılımcıları ile süreç yöneticileri arasında kritik durumlarda gerçek zamanlı ilişki kurulmasını sağlamalıdır.
• Süreç mühendisliğinin başarısı başta çok abartılı görünen hedeflere ulaşılmasını
sağlayan yaratıcı çözümlerde yatar.
• Süreçler birbiri ile ilişkili işlerden, işler birbirine bağlı işlemlerden oluşur. İşlemlerin doğru olup olmaması ise o an, o noktadaki bilginin yeterli olup olmamasına bağlıdır.
• Gerekli anlık bilgi akışının olmadığı yerde süreçler yönetilemez.Süreç Yönetimi
• Süreç Yönetimi doğru ürün ve hizmeti, müşterinin kapısına doğru zamanda, doğru
miktarda ve doğru fiyatla koymaktır.
• Önemli olan herkesin üstüne düşen işi “ iyi” yapması değil, hasıl olan sonuçlardan tüm müşterilerin memnun kalmasıdır.
• Kalıcı olan kişilerin değil, süreçlerin başarısıdır.
• İlk kez satış yaptığınız müşterilerin yüzde yüzü sürekli müşteriniz olmuyorsa süreçlerinizi gözden geçirmeniz gerekir.
• Herkesin işini “doğru ve iyi” yapıyor olması şirketinizi sektörde süreç maliyeti en düşük olan şirket yapmaz.
• Herkes işini “doğru” yapmaya çalışırken, kaçırdığımız müşteriler oluyorsa bazı şeyleri “yanlış” yapıyorsunuz demektir.
• Müşterilerinize ayrılan zamanı maksimize etmek için katma değer üretilmeyen zamanları minimize etmeniz gerekir.
• Şirket ölümleri tekleyen süreçlerle başlar.

Süreç Optimizasyonu

• Süreç Optimizasyonu asla bir tesadüf değil, daima akıllı gayretlerin sonucudur.
• Yüksek kalite ve düşük maliyet bir arada ancak Süreç Optimizasyonu sayesinde
başarılabilir.
• Süreç Optimizasyonu sektörünüzde en hızlı tamamlanan süreç bir önceki süreciniz olana kadar devam eder.
• Olması gereken süreç performansını müşteri tanımlar.
• İddialı süreç hedefleri yaratıcılığı körükler.
• Süreç Optimizasyonu bir işe ayrılan zamanı minimize etmek için aynı işi daha kısa sürede mi yapmalı yoksa gerekli işlem sayısını mı azaltmalı sorusuna cevaptır.
• Süreç performansı ayrıntılarda gizlidir.
• Sıra dışı durumlar süreç performansını negatif yönde zorluyorsa süreç mühendisine
ihtiyacınız var demektir.
• Süreçlerin iyi tasarlanıp tasarlanmadığı sıra dışı durumlarda belli olur.
• Süreç Optimizasyonu bizim şirkette maliyet tasarrufu sağlar mı diye düşünmeyin,
hedefleyin ve yapın.

Süreçler ve Sürekli İyileştirme Sistemi (Kaizen)

• Kaiden herkesin katılımı ile sonu gelmez görüş alış verişlerini değil, herkesin katılımıyla iş süreçlerinin küçük, ama sürekli gelişmeye tabi tutulmasını öngörür.
• Süreçler azar azar, ama sürekli iyileşirse, maliyetler hızla azalır.
• Durumu idare eden süreçler, kulağı keskin olanlar için çalan tehlike çanlarıdır.
• ISO ve Kalite çalışmalarınız ölçülebilir, kalıcı kazanımlar sağlamıyorsa süreçlerinizi gerçekten iyileştirmeyi unutmuş olabilir misiniz?
• Süreç İyileştirme hem bireysel, hem de grupsal çalışma ruhunu geliştirir.
• Sektör ortalamasının üstünde bir maliyetle yaptığınız işleri hiç yapmamayı deneyin, yani outsource edin.
• Süreç İyileştirme herkesin işidir, nasıl yapılacağı öğretilirse!
• Hangi durumlarda nasıl ilerlediği herkes tarafından bilinmeyen süreçlerde işlem
sorumlularının kendilerinden bekleneni bilmeleri zorlaşır., Söyleneni unutabilirler. Süreci bilmek ne zaman ne yapmaları gerektiğini anlamalarını sağlar.

Tedarik Zinciri Yönetimi

• Müşterileriniz açısından önem taşıyan süreçlerde süreç performansı rakiplerinizin
üstünde mi?
• Tedarik Zinciri’nde ortaya çıkan beklenmedik durumlar en basit bir işlem için harcanan zamanı en az 5 kat artırır.
• Sadece insan kapasitesine dayalı süreçler ekonomik olabilirler ama, müşterileriniz
açısından güvenilir olmazlar.
• Tam zamanında satın alma ve teslimat yapmayı nasıl sağlayabilirsiniz?
• Kaliteli süreçler müşterilere ve tedarikçilere doğru, kalitesiz süreçler ise hukuk
bürolarına doğru ilerler.
• Tedarik Zincirinde Süreç Optimizasyonu alınan sipariş adedi 3 katına çıkınca teslimat sürecinde kaos yaşamamaktır.


Kaynak : www.tepum.com.tr

Hiç yorum yok: