Çarşamba, Aralık 28, 2005

Çoklu Projelerin Yönetimi

Çoklu Projelerin Yönetimi
(Program Yönetimi)

Eğitim ve danışmanlık yaptığım firmalarda karşılaştığım en önemli sorulardan bir tanesi
de şudur:

Şirket bünyesinde birden fazla yürüyen projelerin birarada yönetilmesinde/koordinasyonunda uygulanabilecek özel bir yöntem var mı?

Bu sorunun cevabının, Proje Yönetimi disiplini altında yattığını her zaman söylemişimdir.
Proje Yönetimi disiplinin altındaki metodolojik yapılanmayı (tanımla - planla - uygula -
kontrol et) tek bir projeye uygulamakla, birden fazla projeye uygulamak açısından teoride
hicbir fark yoktur. (Fakat anlaşılan pratikte sorunlar bir hayli fazla)
Birden fazla projenin, sınırlı sayıda kaynakla eş zamanlı yürütülmesi ve üst yönetimin de
her bir projeye ayrı ayrı önem veriyor olması, özellikle Proje Yöneticileri üzerinde ağır
baskı yaratır. Proje Yöneticileri ise bu baskıyı ortak kullandıkları proje ekibine
yansıttıklarında, iş yeri, iş yeri olmaktan çıkar ve saatli bir bombaya dönüşebilir. Bütün
bireyler üzerinde stres yükselmiş, iş amaçlı tartışmalar, bireysel çatışmalara dönmüş,
ortak bir hedef güdülmediğinden grup sinerjisi yok olmuş ve motivasyon azalmış olabilir.
Yukarıdaki manzaranın ortaya çıkmasına sebep olan en önemli etkenin Üst Yönetim
olduğu aslında bir gerçektir. Öncelikli projeleri, Proje Yöneticilerinin sorumluluklarını ve
tabii ki yetkilerini tanımlamayan bir üst yönetimin yukaridaki manzarayla karşılaşması
çok doğaldır. Fakat bu manzarayı pek görmezler. (Ama bence çözümü bilmedikleri için
görmezlikten gelirler.) Halbuki bu problemle karşılaşan dünyada o kadar çok üst yönetici,
proje yöneticisi ve proje takımı üyeleri var ki, bilim adamları bu konuyu bilimsel alanlarda
tartışma, yeni alternatifler yaratma ihtiyacı duymuşlardır.
Program Yönetimi, yukarıda dile getirdiğim sorunları alt edebilmek amacıyla literatüre
giren Çoklu Projelerin Yönetimi sürecidir. Burada amaç, şirket bünyesinde
gerçekleştirilecek olan projelerin bir merkezden (Program Yönetimi Ofisi - PMO)
planlanması, kontrol edilmesi ve düzenli raporların üretilerek, tamamlanan projelerin de
kapatılmasını sağlamaktır.

PMO, organizasyonel yapıda değişiklikler gerektirebilir. Özellikle proje yöneticilerinin bağlı
olduğu ve koordine edildiği bir merkez oluşturulacaktır.
PMO'ya verilecek sorumlulukların ve yetkilerin arasında şunlar olabilir;

• Uygulamaya alınacak tüm projelerin tanımlama - planlama - uygulama - kontrol
etme süreçlerindeki koordinasyonu sağlama
• Yeni gelen bir projenin, mevcut projeler arasındaki önem seviyesini belirlemek, bu
projenin var olan plana dahil olması gerektiğinde, bundan etkilenecek olan diğer
projelerin etkilenme miktarlarını belirleme ve raporlama
• Planlanan ve gerçekleşen kaynak kullanım miktarlarının raporlanması (gerekirse
müdahalesi)
• Projelerde yaşanan sorunların çözümü için alternatif yaratarak üst yönetime
bildirme
• Risk tanımlama, Satınalma, Kalite Yönetimi, İletişim Yönetimi gibi süreçlerin
dökümanlarını üretme ve arşivleme
PMO'lar proje planlama ve yönetme sorumluluğunu üstleneceklerinden, şirket bünyesinde
devam eden projelerin hangi aşamada olduğu tek bir merkezden görülebilir. Takım
üyelerinin ve hatta proje yöneticilerinin dahi planlama için fazla bir efor harcamalarına
gerek kalmaz.

PMO yapıları, sipariş üzerine çalışan üretim firmalarından, her an yeni ürün geliştirmek
zorunda olan IT firmalarına kadar pek çok firmada veya departmanlarda uygulanabilir.
Yeni geliştirilen Proje Yönetimi yazılımları da (MS Project 2000/Central -MS Project 2002,
Project Gateway gibi) firmada PMO yapısının varolduğu varsayımı üzerine hazırlanmıştır.
Merkezi bir ofisten tüm insan, makine, malzeme ve para kaynağını değişen önceliklere
göre yönlendirebilen yazılımlar, PMO'ları çoklu proje uygulayan firmalar için zorunlu hale
getirmektedir.

Yazan: Gökrem TEKİR

Hiç yorum yok: