Cumartesi, Aralık 10, 2005

KATILIMLI YÖNTEM UYGULAMASI

KATILIMLI YÖNTEM UYGULAMASI

Süreç bazlı yönetimin temelini oluşturan stratejik planlama çalışmalarına, metod açısından katkıda bulunmak amacıyla, uygulamada yer alan “katılımlı yöntem”in iş akışı hakkında kısa bilgiyi aşağıda veriyoruz.

“Katılımlı yöntem”in amacı değişik tarafların bakış açılarından beslenerek ortak aklı oluşturduktan sonra karar verme sürecindeki ölçütleri belirlemektir.


ÖN HAZIRLIKLAR

Bu aşamada çalışılacak konu, konu sahipleri, konu sahiplerinin temsil oranları ve katılımcılar belirlenir.

Yürütme kurulu ve gerekirse taraflar tarafından genişletilmiş bir yapı sorumluluğunda yürütülür.


ARAMA KONFERANSI

Bu aşamada vizyon belirlenir ve analitik sıralama yöntemi modeli için veri tabanı oluşturulur.

Konu sahipleri ve gözlemci statüsünde yürütme kurulu üyeleri sorumluluğunda yürütülür.VİZYON VE ARA RAPOR

Katılımcı yöntem uygulayıcıları sorumluluğunda yürütülür.


ANALİTİK SIRALAMA YÖNTEMİ MODELİ

Bu aşamada karar konferansında kullanılacak hiyerarşik model oluşturulur.

Yürütme kurulu ve katılımlı yöntem uygulayıcıları sorumluluğunda yürütülür.


AKIL HARİTASI

Bu aşamada konu sahipleri ve temsil oranlarının gözden geçirilir, katılımcılar belirlenir.

Yürütme kurulu ve gerekirse taraflar tarafından genişletilmiş bir yapı sorumluluğunda yürütülür.

SIRALAMA KARAR KONFERANSI

Bu aşamada model katmanlarının öğelerinin öncelik sıralamaları ve duyarlılık analizi yapılır, ayrıca uygulama planlarını yönlendirecek strateji belirlenir.

Konu sahipleri ve gözlemci statüsünde yürütme kurulu üyeleri sorumluluğunda yürütülür.


TÜMLEŞTİRME VE RAPOR

Katılımcı yöntem uygulayıcıları sorumluluğunda yürütülür.


DİYALOG KONFERANSI

Bu aşamada karar konferansı sıralamasında elde edilen etkinliklerin hayata geçirilebilmelerine yönelik somut işbirlikleri modelleri oluşturulur.

Konu sahipleri ve gözlemci statüsünde yürütme kurulu üyeleri sorumluluğunda yürütülür.


SON RAPOR

Katılımcı yöntem uygulayıcıları sorumluluğunda yürütülür.Derleyen: Memet Özkan

bilgi@danismend.com

Yararlanılan kaynak: Anahtar Dergisi, Sayı 10/112, sayfa 8

Hiç yorum yok: