Cumartesi, Kasım 26, 2005

Yatırım Projeleri Yönetimi

Memet Özkan
memeto@hotmail.com


Yatırım Projeleri Yönetimi
Katkıda bulunan disiplinler:

* Raporlama teknikleri
* Yer seçim kriterleri
* Fabrika enerji, nakliye, bakım vb. sistemleri
* İstatistik analiz
* Pazar araştırması
* İthalat ve ihracat prosedürleri
* Proje konusu üretim teknolojileri
* Patent, lisans, know-how
* İş akış şemaları
* Tesis yerleşim planları
* Kalite güvence prosedürleri
* Üretim ve stok kontrol prosedürleri
* Genel muhasebe prosedürleri
* Maliyet muhasebesi prosedürleri
* İnsan kaynakları yönetimi prosedürleri
* Finansman prosedürleri
* İşletme ekonomisi
* Makro (ulusal) ekonomi

Yatırımla ilgili bilgiler:

* Genel bilgiler
* Yatırımın cinsi
* Yatırımın konusu
* Kuruluş yeri
* Yatırıma başlama tarihi
* Deneme üretimine geçiş tarihi
* Kesin işletmeye geçiş tarihi
* Projenin ekonomik ömrü
* Enerji gücü (elektrik kva)
* İstihdam

Projenin tanımı:

* Projenin kısa anlatımı
* Üretilecek ürün ve/veya hizmetler
* Hedef pazar

Projenin kapasitesi:

* Projenin kapasitesi
* Yurt içi/dışı, arz ve talep
* İthalat
* İhracat

Projenin teknolojik yönü:

* Üretim teknolojisi
* Hammaddeler
* Patent, lisans, know-how
* İş akış şemaları
* Tesis yerleşim planları
* Çevre ve sağlık problemleri

Yatırım tutarı:

* Toplam sabit yatırım
* Arsa bedeli
* Etüd ve proje giderleri
* Arazi düzenlemesi
* Bina ve inşaat giderleri
* Ana makina ve donanım giderleri
* Yardımcı işletmeler makina ve donanım giderleri
* İthalat ve gümrükleme giderleri
* Taşıma ve sigorta giderleri
* Montaj giderleri
* Taşıt araçları
* İşletmeye alma giderleri
* Genel giderler
* Gümrük, vergi, resim ve harçlar
* Diğer giderler

İşletme sermayesi:

* Hammadde stokları
* Yardımcı madde stokları
* Yakıt stoku
* Ambalaj malzemesi stoku
* Mamul ve yarı mamul stoku
* Yedek parça stoku
* Müşteriye bağlı mal değeri
* Nakit ihtiyacı

İşletme gelir ve giderleri:

* İşletme gelirleri
* İşletme giderleri
* Hammadde giderleri
* Yardımcı maddeler
* İşçilik ve personel giderleri
* Bakım onarım giderleri
* Amortismanlar
* Patent giderleri
* Sabit giderler
* Genel giderler
* Finansman giderleri-faizler
* Satış ve pazarlama giderleri
* Ambalaj ve paketleme giderleri

Yatırımın finansmanı:

*Kredi kaynakları
* Öz sermaye
* Yatırım teşvikleri
* Yatırım dönemi faizleri, vd.

Proje gelir, gider ve fon akışı:

* İşletme gelirleri
* İşletme giderleri
* Proje karı
* Amortismanlar
* Teşvikler
* Vergiler
* Net kar
* Ana para ödemeleri
* Fon akışı

Projenin yatırımcı açısından değerlendirilmesi:

* Vergi sonrası kar ve fon akışı
* Sermayenin karlılığı
* Yatırımın karlılığı
* Net bugünkü değer
* Yatırımın geri dönüş süresi
* Başabaş noktası

Projenin ulusal ekonomi açısından değerlendirilmesi:

* İhracat gelirleri
* Döviz gereksinimi
* Net döviz kazancı
* Net yurtiçi katma değer
* Net milli katma değer
* Yatırımın üretkenliği
* Sermayenin üretkenliği
* Sermaye istihdam oranı
* Sermaye hasıla oranı
* Devletin kazancı
* Devletin kaybı

Projenin değerlendirilmesi:

* Sermayenin karlılığı: Net kar/ Sermaye
* Yatırımın karlılığı: Net kar/Toplam yatırım
* Geri dönüş süresi: Toplam yatırım/Toplam fon
* Kişi başına yatırım: Toplam yatırım/istihdam
* Kişi başına üretim: Gelirler/istihdam
* Net katma değer: Brüt kar + personel ve işçilik + faizler
* Yatırımın üretkenliği: Net katma değer/Toplam yatırım
* Sermaye hasıla oranı: Toplam yatırım/Net katma değer
* Ekonomiklik: Gelirler/Giderler
* Ekonomik ömür: Sabit yatırım/Amortisman

Hiç yorum yok: