Cuma, Mayıs 10, 2013

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ ÇÖZÜMLERİ

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmenliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.

Yasal Zorunluluklar
İş verenin yükümlülükleri:
26.06.2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine göre;


  •    1 kişinin dahi çalıştığı işyerlerinde İŞ YERİ HEKİMİ ve İŞ SAĞLIĞI UZMANI bulundurulması zorunlu hale gelmiştir.
  • Bu hizmet bireysel anlaşmalar ile yapılabildiği gibi kurumlar tarafından OSGB'lerden hizmet alımı ilede yapılabilmektedir.
  • Çalışacak iş yeri hekimi ve İSG uzmanı sayısı kuruluşun tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenerek uygun sayıda hekim ve uzman görevlendirilmektedir.
  • İşveren belirli periyotlarla çalışanlarına sağlık taraması yaptırmakla yükümlüdür.
  • İşveren iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.
  • İşveren çalışanların maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla yükümlüdür.
OSGB Avantajları nelerdir ?

  • İşyeri hekimi, İş Güvenliği uzmanı, Sağlık personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız OSGB'nin sorumluluğundadır.
  • Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.
OSGB'ler için işlerin planlanmasını ve tasarrufu amaçlayan yazılımlar mevcuttur.OSGB çözümleri ile firmaların yapabilecekleri; Tüm müşterilerin bilgilerini ortak bir veri tabanında takip edebilir, çalışanların yasal çalışma limitlerini takip edebilir,

Tekliflendirme öncesi, işveren ve toplam maliyetleri hesaplayabilir, Firma ekipmanlarının takipleri ve gerekli bakımlarını takip edebilir, Müşterilerle olan ilişkileri bir CRM arayüzüyle takip edebilir, Müşterileri İSG yönetmenliği gereği yapmaları gereken tüm işlemleri takip edebilir ve programlayabilir, Müşterilerin risk analizlerini gerçekleştirerek takip edebilir ve aksiyon planları oluşturabilir.

İSG kurul toplantıları, eğitimler, sağlık muayeneleri gibi zamanlı etkinlikleri yönetebilir, Müşterilerinizdeki kaza istatistikleri, kaza sıklık ve ağrılık oranlarını farklı raporlama seçenekleri ile takip edebilirsiniz.

 Bu konu hakkında detaylı bilgiye http://www.probizyazilim.com/Page.aspx?ID=42 adresinden ulaşabilrisiniz.


Hiç yorum yok: