Pazartesi, Temmuz 23, 2012


Liderlik Testi

Hasan Baltalar

21 Nisan 2012 Cumartesi
Liderlik kavramı, bildiğiniz gibi son günlerde eskiye göre daha fazla konuşuluyor. Firmaların ve daha büyük organizasyonların değişim ve gelişimi, liderler sayesinde kolaylaşıyor. “Lider doğulur mu yoksa olunur mu?” tartışması şöyle bir dursun; aşağıdaki test, çalışanlarınızın motivasyonu üzerindeki rolünüzü ve liderlik kabiliyetinizi ölçmeye odaklanıyor.

Garnetroom’dan Blaire Palmer’in geliştirdiği testi, kendinize dürüst davranarak tamamlayın ve size uyan her şıkkı bir puan olarak sayın. Lütfen, değerlendirme sonucundaki yorumlarınızı (isimsiz de olsa) yazarak hepimizin faydalanmasını sağlayın.

Test


Resim: Leadership Puzzle (Mirth and Motivation)

 • İşyerime zamanında giderim ve gereksiz yere erken ayrılmam.
 • Kendi çalışmalarımdan da, personelimin çalışmaları ile aynı derecede doğruluk beklerim.
 • Başkalarını suçlamam. Hatalardan kendime ait sorumluluğu çıkarırım.
 • Personelin hataları itiraf ederek ondan ders çıkarabildiği, “kınamasız” bir kültürü teşvik ederim.
 • Çalışanlarımdan sır saklamam.
 • Dedikodu ve söylentilere heveslendirmem.
 • Yüksek ahlâki standartlar oluşturur ve çalışanlarıma yansıyan davranışlarımı bunlara uydururum.
 • Personelimin gereken eğitimleri almasını desteklerim.
 • Kendi beceri ve yetkinliklerimi arttıracak eğitimlere katılırım.
 • Çalışanlarım kendilerinin, ekiplerinin ve firmanın hedeflerini geliştirmede aktif role sahiptirler.
 • Ekibimin ve firmanın hedeflerinin uyumlu olup olmadığını düzenli olarak kontrol ederim.
 • Çalışan memnuniyetsizliğinin işlenmesi için açık bir sistemim var.
 • Çalışanlarım, memnuniyetsizliklerinin işlenmesi için açık bir sistem bulunduğunu bilmekte ve sorunları göstermek için bunu kullanmaya cesaretlenmektedir.
 • Ekibim bana basit sorular sormaz, önemli konular dikkatime sunulur. Küçük sorunlar, sorumluları tarafından fark edilir ve çözümlenir. Bunlarla canım sıkılmaz.
 • Ekibimle zayıflık ve korkuları paylaşarak ahenk kurmam. Alçakgönüllü, fakat profesyonelim.
 • Çalışanlarım hata yapmaya cesaretlendirilirler.
 • Çalışanlarım bana hata yapıldığını, nasıl düzeltildiğini ve bundan ne gibi bir tecrübe edinildiğini söyler.
 • İşime odaklanmamı ve motive olmamı sağlayan bir danışmanım var.
 • Ben öğretmem. Buna karşın öğrenmeleri ve gelişmeleri için ekip üyelerine öncülük eder, paylaşır, cesaretlendirir ve coştururum.
 • Çalışanlarıma güvenirim.

Değerlendirme

1520 Puan: Bravo! Özü sözü bir olan, konuştukları ve yaptıkları tutarlı olan bir lidersiniz. İşaretlemediğiniz şıklardan hangisi üzerine gitmek isterdiniz?

1014 Puan: Temeliniz var ve bunu geliştirmelisiniz. 15 veya üzeri puan için kendinizde neleri değiştirmeniz gerektiğine odaklanın.

59 Puan: Standartlarınızı yükseltmeniz gerekir. Çalışan motivasyonunu arttırmak için gereken bazı sistemler eksik görünmektedir. 3 ay içerisinde puanınızı 15’e yükseltmeyi hedefleyin.

04 Puan: Ekibinizi bütünleştirmedeki zaafınızın sonuçlarını görüyor olmalısınız. Çalışan motivasyonunu geliştirmek için acilen 3 önemli adım atın ve 6 ay içerisinde puanınızı 15’e yükseltmeyi hedefleyin.
PMP Sınavı Neden Zor?
pmp sınavı, pmp sertifikası
PMP Sınavı Niye Zor

Verdiğim PMP eğitimlerinde herkese sertifikasyon sınavı başvuru süreci ve sınav soruları ile ilgili olarak öncelikle 2 saatlik bir paylaşımda bulunuyorum. Eğitim PMP eğitimi ama öncelikli olarak eğitime katılanları PMP sınavına alıştırmak gerekiyor. İlginç bir istatistik ama eğitime girenler arasından ancak %10’u sınava giriyor. Aslında temel sorun eğitime girenlerin PMP sınavını basit bir test sınavı olduğunu düşünmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle eğitimin başında sınav sürecini ve sınav soruları hakkında bilgi vermek eğitime olan motivasyonu yükseltiyor.
Eğitime gelenlerin öncelikle bilmesi gereken, PMP sınavı sadece bir sınav olmadığı, çünkü çoğu sınavın içeriğini kapsayan kaynaklar bulunmakta iken, PMP sınavının tek resmi kaynağı PMBOK 4 içerik olarak teorik konular dışına çıkmamakta. Kitabın aksine sınav ise teorinin uygulamaya dönük (aslında buna küçük simülasyonlar diyebiliriz) kısmı ile ilgilenmektedir. Bu nedenle PMBOK okumak PMP adayı için iyi olmakla birlikte uygulama tecrübesi olmayan birİ için pek anlam taşımamaktadır. Bu nedenle PMBOK içinde geçen bilgi alanları ve prosesleri tek başına bilmek yeterli değildir, çoğu sınav sorusu bilgi ve tecrübenin beraber yordamlanması ile çözülebilir.
Bütün PMP adaylarının bu nedenle 42 PMI süreci, kazanılmış değer analizi formülleri, kritik yol hesapları ve şimdiki değer analizi dışında bunları gerçek hayat uygulamalarını düşünerek çalışmaları gerektiğini hatırlatmak gerekiyor. Bu sayede bilgi ve tecrübe gerektiren sorularda doğru cevap oranları artacaktır.
PMP sınav sorularını bu durumu birçok PMP adayını sınav konusunda caydırabiliyor ya da sınav sırasında aday paniğe kapılıp sınavda daha çok hata yapmaya başlayabiliyor. Daha ilk sorudan itibaren bu psikoloji oluşuyor. Şunu söylemek gerekiyor ki, adayın yanında PMBOK olsa ve açabilse bile aynı soru kafasında oluşurdu. Bu durum PMP sınavında yaşanan ortak bir psikoloji olduğu unutulmamalıdır. Sınav sonunda çıkan kutlarız sınavı geçtiniz yazısını gördüğünüzde aslında sınavın hiçte zor olmadığı anlaşılacaktır. Çoğu PMP adayı sınavın sonunda 2. Sınav için tarih almayı düşünürken, sınavı başarılı biçimde bitirmektedir.
PMP sınavı için prosesler ve gerekli formülasyonlar iyi bilinmeli, gerçek hayatta olabilecekler için simülasyonlar yapılmalıdır. Bu sınav için başarı anahtarıdır.